ASUKOHT

Puhkerand maaüksus(Puhkeranna tee 1; Puhkeranna tee; Puhkeranna roheala) on üks vähestest Lääne-Harju valla territooriumile planeeritavatest logistika- ja tööstusparkidest, mis on planeeritud Paldiski Lõunasadama ja -Põhjasadama vahetusse naabrusse.

Puhkerand maaüksus asub Paldiski Lõunasadamale piisavalt lähedal, et pakkuda logistikat toetavate ladude teenust.

maaüksusele on vastavalt üldplaneeringule kavandatud rajada sadam ning raudteeharu. Sadama ja raudteeharu eskiisprojektid on koostatud.

KRUNDID

Puhkeranna tee 1 
Tootmis- ja ärimaa, 183 700 m2
  • lubatud on kuni kahekorruseliste hoonete ehitus
  • hoonete suurim võimalik kõrgus kuni 12 m
  • hoonete üldarv kuni 15 tk
  • hoonete suurim ehitusalune pindala 36 000 m2
  • hoonete suurim brutopind 72 000 m2

Puhkeranna tee
Transpordimaa,  11 045 m2

Maa tee ja kommunikatsioonide rajamiseks.
 
Puhkeranna roheala 
Üldkasutatav roheala ja piirangutega hoiuala, 46 200 m2

VÕIMALUSED

Krunti saab vajadusel jagada ka väiksemateks üksusteks

Elektrivarustus võimsusega 2 MW ja side on planeeritud Paldiski Lõunasadamast.

Vesivarustus ja kanalisatsioon kuni 50 m3/ööpäevas on lahendatud koostöös naabruses oleva Raja maaüksusega.